Bạn đang cần được hỗ trợ?
Vui lòng nhập thông tin để đặt lịch hẹn, Điền Tân sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin.
Cảm ơn bạn đã đặt lịch hẹn với Điền Tân Vespa để được:
+ Ưu tiên tiếp nhận sửa chữa, tiết kiệm thời gian chờ đợi khi sửa chữa.
+ Phụ tùng và thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng.
+ Kỹ thuật viên luôn sẵn sàng kiểm tra sửa chữa.